W  wytwórni betonu SABET  cyklicznie pobierane i badane są próbki betonu, co pozwala na zachowanie tego samego, wysokiego poziomu jakości.

Wytwórnia służy do produkcji betonu towarowego oraz mieszanek betonowych w szerokim zakresie klas betonu, wykonywanych z wysokiej jakości komponentów takich jak piasek, kruszywo, cement, dodatki, domieszki i woda. W pełni automatyczny, komputerowy system sterowania, za pośrednictwem sterownika mikroprocesorowego z nowoczesnym oprogramowaniem, kieruje przebiegiem całego procesu wytwarzania mieszanki betonowej.

Nowoczesne urządzenia produkcyjne i wewnętrzny system kontroli produkcji SABET, a także wysoki standard obsługi, pozwalają zagwarantować, że dokładnie taka jak zamówiona i opłacona ilość metrów sześciennych będzie dostarczona na budowę Klienta.

Nowoczesność, Procesu Produkcji