Okres zimowy nie zawsze oznacza zaprzestanie prowadzenia prac budowlanych. Dzięki domieszkom przyspieszającym wiązanie można kontynuować realizację projektu budowlanego. SABET ma w swojej ofercie wiele różnych produktów w zakresie chemii budowlanej do betonu, w tym również domieszki przyspieszające wiązanie betonu w okresie zimowym.