W warunkach klimatycznych Polski co rok wraz z nadejściem zimy powraca problem prowadzenia robót betonowych i murowych w warunkach obniżonych temperatur. Uważa się, że właściwa pielęgnacja lub stosowanie domieszek przeciwmrozowych pozwalają na prowadzenie robót budowla­nych nieprzerwanie w okresie zimowym.