Domieszki napowietrzające wprowadzają do mieszanki podczas mieszania, określone ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozostają w betonie stwardniałym (LP) Domieszki stabilizująco / napowietrzające wprowadzają do mieszanki podczas mieszania pęcherzyki powietrza, które ułatwiają zagęszczenie wyrobu podczas procesu wibroprasowania.