Plastyfikatory są to domieszki, które umożliwiają zmniejszenie zawartości wody (od 5% do 12 %) w danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub które bez zmniejszenia ilości wody powodują zwiększenie opadu stożka / rozpływu. Mogą również wywoływać oba te efekty jednocześnie.