STABILIZACJA DRÓG

Stabilizacja podłoża znajduje zastosowanie zarówno przy budowie nowych, jak i renowacji zniszczonych dróg oraz przy budowie ścieżek niewymagających nawierzchni asfaltowych.
Metody stabilizacji wykorzystywane przez naszą firmę znajdują zastosowanie przy:

  • Wzmocnieniu i ulepszeniu podłoży drogowych,
  • Budowie wszelkiego rodzaju dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, placów manewrowych, parkingów,
  • Budowie nasypów,
  • Podbudowie pod posadzki i fundamenty obiektów przemysłowych,
  • Wzmocnieniu podłoża pod wysypiska i składowiska.

Proponowane przez nas metody stabilizacji gwarantują krótszy czas realizacji, zmniejszenie uciążliwości robót w centrach miast, odporność na powstawanie kolein i pęknięć oraz zwiększenie nośności nawierzchni.

Comments are closed.